Termeni și Condiții

Art. 1. Considerații generale

1.1. Următorii termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) reprezintă acordul legal dintre dumneavoastră și CT MAMAIA SMART CONSULT S.R.L. Pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.toplist.ro (“website-ul”), vă rugăm să parcurgeți acești “Termeni și Condiții”.

1.2. Accesarea și vizualizarea datelor website-ului, înregistrarea unui cont pe website și/sau folosirea serviciilor de publicare și/sau promovare pe website de anunțuri (oferte de cazare) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor “Termeni și Condiții”.

1.3. toplist.ro este un website deținut de CT MAMAIA SMART CONSULT SRL, care are ca scop conectarea utilizatorilor cu cele mai atractive destinații turistice din România. Ne dorim să oferim o platformă competitivă, cu ajutorul căreia gazdele să promoveze anunțuri (ofertele de cazare) pe care oaspeții să le poată vizualiza și să le rezerve.

1.4. CT MAMAIA SMART CONSULT SRL, prin intermediul website-ului toplist.ro pune la dispoziția tuturor utilizatorilor anunțurile (ofertele de cazare) oferite de furnizorii de servicii turistice (gazde). Pentru vizualizarea anunțurilor (ofertelor de cazare) și pentru rezervările făcute nu se percep taxe sau comisioane.

Art. 2. Definiții

2.1. “Toplist.ro (furnizorul)” înseamnă CT MAMAIA SMART CONSULT S.R.L., o societate cu răspundere limitată înregistrată conform legislației din România sub nr. J13/1346/2020, CUI 42627855, înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 2693 din 12.02.2021, e-mail: contact@toplist.ro, cu sediul în Constanța, Bulevardul Mamaia, nr. 503-505, Stațiunea Mamaia, Județ Constanța;

2.2. “Utilizatorul” înseamnă orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, anunțurile și/sau serviciile CT MAMAIA SMART CONSULT S.R.L., precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achizitionează serviciile oferite de Furnizorul de servicii turistice (gazda) prin intermediul website-ului;

2.3. “Furnizorul de servicii turistice (gazda)” înseamnă orice persoană fizică, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează Serviciile publicitate ale CT MAMAIA SMART CONSULT S.R.L. în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri sau profesională;

2.4. “Servicii de publiciate și/sau promovare” înseamnă totalitatea funcționalităților de afișare digitale oferite de toplist.ro (furnizorul) pe pagina www.toplist.ro, puse la dispoziția Furnizorului de servicii turistice (gazda) pentru publicarea și/sau promovarea anunțurilor (ofertelor de cazare);

2.5. “Anunț (ofertă de cazare)” înseamnă totalitatea datelor  adăugate de Furnizorul de servicii turistice (gazdă)  pe websiteul www.toplist.ro cu scopul de a fi publicate și/sau promovate de către toplist.ro (furnizorul) prin intermediul website-ului și care cuprinde informații introduse de Furnizorul de servicii turistice (gazda) referitoare la o unitate de cazare și/sau servicii turistice și pentru care Furnizorul de servicii turistice (gazda) garantează în totalitate pentru corectitudinea informațiilor introduse;

2.6. “Unitate de cazare” înseamnă orice construcție și/sau amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării sau servirii mesei pentru turisti, împreună cu serviciile specifice aferente. Structurile de primire turistice includ: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuințe familiale ori in clădiri cu altă destinație, nave fluviale si maritime, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice, alte unități cu funcțiuni de cazare turistică;

2.7. “Servicii turistice” înseamnă diversele produse și servicii de călătorie care sunt adăugate de Furnizorul de servicii turistice (gazdă) și pot fi comandate, obținute, achiziționate, cumpărate, plătite, închiriate, rezervate, combinate sau consumate de către utilizatori;

2.8. “websiteul” înseamnă site-ul www.toplist.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.toplist.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții;

2.9. “Oferta de cazare” înseamnă anuntul adăugat de Furnizorul de servicii turistice (gazda) pe toplist.ro prin plata unei taxe de publicare și/sau promvoare sau prin folosirea voucherelor și/sau a bonusurilor oferite de Furnizor (ww.toplist.ro);

2.10. “Bonus” înseamnă credite oferite de de Furnizor (ww.toplist.ro) Furnizorului de servicii turistice (gazdă). Acestea pot fi folosite exclusiv pe toplist.ro. pentru achiziționarea serviciilor de publicare și/sau promovare;

2.11. “Voucher” înseamnă discount oferit Furnizorului de servicii turistice (gazdă) pentru achiziționarea serviciilor de promovare disponibile pe website și care poate fi folosit exclusiv în acest scop;

2.12. “Operator” înseamnă persoană desemnată de către toplist.ro (furnizorul) pentru verificarea/moderarea conținutului anunțurilor (ofertelor de cazare) publicate și/sau promovate de Furnizorul de servicii turistice (gazdă) pe website.

Art. 3. Scopul secțiunii și condițiile de modificare

3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a website-ului și a serviciilor oferite de toplist.ro (furnizor);

3.2. Toate informațiile din anunțuri (oferte de cazare) afișate pe toplist.ro sunt adăugate exclusiv de către Furnizorul de servicii turistice (gazdă), prin intermediul spațiului administrat de acesta.

3.3. Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții declarați și garantați că aveți minim 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dumneavoastră sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice mod a website-ul și/sau a serviciilor toplist.ro.

3.4. MAMAIA SMART CONSULT S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza în orice moment unilateral acești Termenii și Condiții.

3.5.Termenii și Condițiile de utilizare, în formă actualizată, pot fi oricând accesați la adresa: https://blog.toplist.ro/termeni-si-conditii.

Art. 4. Drepturile de autor

4.1. Toplist.ro este marcă înregistrată, întregul conținut al website-ului, care include, dar fără a se limita la texte, imagini grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații sunt proprietatea CT MAMAIA SMART CONSULT SRL.

4.2. Conținutul este protejat de Legea nr. 8/1996 și celelalte reglementări incidente din materia dreptului de autor și nu poate fi utilizat, reprodus, publicat, promovat, vândut, integrat, utilizat sau combinat fără acordul expres, formulat în scris de CT MAMAIA SMART CONSULT SRL.

Art. 5. Publicarea ofertelor de cazare și condițiile răspunderii pentru conținutul acestora

5.1. Toplist.ro pune la dispoziția fiecărui Furnizor de servicii turistice (gazdă) un spațiu administrat de către el însuși, sub forma unui anunț (ofertă de cazare). Prin adăugarea unei oferte de cazare (anunț), Furnizorul de servicii turistice (gazda) își exprimă acordul referitor la procedura de afișare și adăugare a unui anunț (ofertă de cazare).

5.2. Anunțul (oferta de cazare) va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe website, care va conține:

  • Datele reale de contact ale Furnizorului de servicii turistice (gazdă), ale Unității de cazare și informații veridice privind serviciile turistice oferite;
  • Descrierea reală a unității de cazare și/sau a serviciilor turistice care fac obiectul anunțului (ofertei de cazare), incluzând, dar fără a se limita la localizarea și tipul unității de cazare, numele unității de cazare, numărul de camere oferite spre închiriere, capacitatea de găzduire, clasificarea conform certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice deținut etc.

5.3. Prin trimiterea anunțului (ofertei de cazare) spre publicare și/sau promovare, Furnizorul de servicii turistice (gazdă) declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor prezentei secțiuni.

5.4. Furnizorul de servicii turistice (gazdă) își asumă în întregime răspunderea pentru conținututul din anunț (oferta de cazare), pentru calitatea serviciilor turistice oferite și pentru veridicitatea informațiilor publicate și/sau promovate pe websiteul www.toplist.ro.

5.5. Toplist.ro (furnizorul), prin Operatorii săi, are dreptul de a modifica și/sau șterge conținutul anunțurilor în situația în care constată că Furnizorul de servicii (gazda) a adăugat oferte de cazare al căror conținut nu corespunde din punct de vedere al calității (greșeli gramaticale în descrierea ofertei de cazare, imagini etichetate cu numere de telefon, logo-uri, elemente de brand sau alte informații care nu corespund cu realitate de fapt a ofertei de cazare).

5.6. Toplist.ro (furnizorul), prin Operatorii săi, are dreptul de dezactiva și sau șterge complet anunțurile furnizorilor de servicii turistice (gazde) în cazul în care constată că datele introduse de aceștia în anunțuri (ofertele de cazare) nu corespund cu datele reale ale ofertei de cazare, oferind ramburs contravaloarea în credite pentru perioada rămasă (0,50 lei credite/zi).

5.7. Toplist.ro (furnizorul), prin Operatorii săi, are dreptul de dezactiva ofertele de cazare (anunțurile) Furnizorului de Servicii turistice (gazda) pe o perioadă nedeterminată în cazul în care constată că Furnizorului de Servicii turistice (gazda) a acceptat rezervare pentru unitatea de cazare listată pe websiteul www.toplist.ro.

5.8. În cazul în care se constată că prevederile punctului 5.6. și/sau 5.7. au avut loc în repetate rânduri, Toplist.ro (furnizorul), prin Operatorii săi, are dreptul de a șterge definitiv proprietatea de pe www.toplist.ro și de a bloca accesul pe website Furnizorului de servicii turistice (gazda), cu înștiințare prealabilă, prin e-mail, comunicându-i motivul și fără a rambursa contravaloarea serviciilor achitate.

5.9Valabilitatea pe site a unui anunț (oferte de cazare) este de 365 de zile de la data publicării pe www.toplist.ro.Furnizorul de servicii turistice (gazdă) are posibilitatea de a prelungi valabilitatea anunțului (ofertei de cazare) după expirarea acesteia, prin plata taxei de publicare. Posibilitatea de prelungire a valabilității la expirarea anunțului (ofertei de cazare) este detaliată pe pagina “Promovează proprietate”, disponibilă pe website.

5.10. Furnizorul de servicii turistice (gazda) va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea sau blocarea devine efectivă, prin e-mail, indicând conținutul suspendat sau blocat, motivele deciziei de suspendare și/sau blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

5.11. Toplist.ro (furnizorul) declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu website-ul, în afara anunțurilor publicate pe website de către Furnizorii de servicii turistice (gazdă), cu privire la care aceștia acordă toplist.ro (furnizorul) un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

5.12. Toplist.ro (furnizorul) nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea informațiilor adăugate în anunțuri (oferta de cazare) publicate și/sau promovate de Furnizorul de Servicii turistice (gazdă). Toplist.ro (furnizorul) nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale serviciilor turistice descrise și adăugate în anunțuri (oferta de cazare) de Furnizorul de servicii turistice (gazdă) pe website. 5.13. Procedura de afișare și adăugare a unui anunț (ofertă de cazare) pe toplist.ro este detaliată în pagina “Înregistrează proprietate”, disponibilă pe website. După publicarea unei oferte pe website, utilizatorul gazdă are posibilitatea editării detaliilor cuprinse în anunț, cu excepția câmpului tipul unității de cazare.

Art. 6. Taxa de promovare și politica de ramburs

6.1 Prin adăugarea unei oferte de cazare (anunț), Furnizorul de servicii turistice (gazda) își exprimă acordul referitor la procedura de afișare și adăugare a unui anunț (ofertă de cazare) și politica de ramburs.

6.2.Oferta de cazare va fi adăugată pe website prin plata unei taxe de promovare sau prin folosirea bonusurilor sau voucherelor oferite de Toplist.ro (furnizor). Cuantumul taxei de promovare și modalitatea de plată vor fi convenite în prealabil între Toplist (furnizor) și Furnizorul de servicii turistice (gazdă).

6.3. Toplist.ro (furnizorul), prin Operatorii săi, are dreptul de dezactiva și sau șterge complet anunțurile furnizorilor de servicii turistice (gazde) în cazul în care constată că datele introduse de aceștia în anunțuri (ofertele de cazare) nu corespund cu datele reale ale ofertei de cazare, oferind ramburs contravaloarea în credite pentru perioada rămasă (0,50 lei credite/zi).

6.4. Toplist.ro (furnizorul), prin Operatorii săi, are dreptul de dezactiva ofertele de cazare (anunțurile) Furnizorului de Servicii turistice (gazda) pe o perioadă nedeterminată în cazul în care constată că Furnizorului de Servicii turistice (gazda) a acceptat rezervare pentru unitatea de cazare listată pe websiteul www.toplist.ro.

6.5. În cazul în care se constată că prevederile punctului 6.3 și/sau 6.4. au avut loc în repetate rânduri, Toplist.ro (furnizorul), prin Operatorii săi, are dreptul de a șterge definitiv proprietatea de pe www.toplist.ro și de a bloca accesul pe website Furnizorului de servicii turistice (gazda), cu înștiințare prealabilă, prin e-mail, comunicându-i motivul și fără a rambursa contravaloarea serviciilor achitate. 6.6. Toplist.ro (furnizorul), prin Operatorii săi, are dreptul de dezactiva și sau șterge complet anunțurile furnizorilor de servicii turistice (gazde) în cazul în care constată că datele introduse de aceștia în anunțuri (ofertele de cazare) nu corespund cu datele reale ale ofertei de cazare, oferind ramburs contravaloarea în credite pentru perioada rămasă (0,50 lei credite/zi).

Art.7. Drepturile și obligațiile Toplist.ro (furnizorul)

7.1. Toplist.ro (furnizorul) se obligă să publice ofertele de cazare (anunturile) transmise de către Furnizorul de servicii turistice (gazdă) prin intermediul website-ului, cu condiția ca acestea să fie conforme cu prevederile și condițiile impuse prin prezentul document.

7.2. Toplist.ro (furnizorul) își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment porțiuni din conținutul website-ului, fără notificare prealabilă.

7.3. Toplist.ro (furnizorul) își rezervă dreptul de a șterge și/sau modifica parțial datele din oferta de cazare (anunț), în cazul în care constată că acestea încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acestea au un conținut considerat discriminator, rasist, jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul toplist.ro (furnizorul), ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală incidentă.

7.4. Toplist.ro (furnizorul) se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea website-ului, reflectate în eventualele neconcordanțe dintre datele furnizate în anunț (oferta de cazare) și datele publicate pe website. Fac excepție acele neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii toplist.ro au modificat parțial anunțul (oferta de cazare), astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe website.

7.5. Toplist.ro (furnizorul) se obligă, ca pe toată perioada contractuală (de valabilitate a anuntului), să ofere website-ului un timp de funcționare de minim 90%, fapt pentru care nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi;

7.6. Toplist.ro (furnizorul) are dreptul de a șterge orice anunț (ofertă de cazare) și/sau de a bloca conturile (de a restricționa accesul la website) în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul anunțului (ofertei de cazare) publicată și/sau promovată sau a conturilor create de utilizatori s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor utilizatori ai serviciului;

7.7. Toplist.ro (furnizorul) are dreptul de a șterge anunțul (oferta de cazare) sau de a bloca contul de utilizator în cazul în care conținutul publicat pe website afectează în mod negativ reputația toplist.ro (furnizorul) sau este, în orice alt fel, dăunător pentru toplist.ro (furnizoirul);

7.8. În cazul în care unitatea de cazare adăugată de Furnizorul de servicii turistice (gazdă) nu este autorizată să funcționeze, iar legea va interzice la un moment dat site-ului să mai afișeze unitățile neautorizate, anunțul acesteia va fi imediat suspendat de pe toplist.ro, fără obligativitate din partea CT MAMAIA SMART CONSULT SRL de a restitui Furnizorului de servicii turistice (gazdă) sumele deja achitate.Perioada de publicare și/sau promovare rămasă neconsumată va fi reportată Furnizorului de servicii turistice (gazdă), după autorizare și intrarea în legalitate, la solicitarea acestuia prin intermediul formularului din pagina “Contactează-ne”, disponibilă pe website;

7.9. Furnizorul de servicii turistice (gazda) va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea sau blocarea devine efectivă, prin e-mail, indicând conținutul suspendat sau blocat, motivele deciziei de suspendare și/sau blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

7.10. Toplist.ro (furnizorul) declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu website-ul, în afara anunțurilor publicate pe website de către Furnizorii de servicii turistice (gazdă), cu privire la care aceștia acordă toplist.ro (furnizorul) un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

7.11. Toplist.ro (furnizorul) nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea informațiilor adăugate în anunțuri (oferta de cazare) publicate și/sau promovate de Furnizorul de Servicii turistice (gazdă).

7.12. Toplist.ro (furnizorul) nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale serviciilor turistice descrise și adăugate în anunțuri (oferta de cazare) de Furnizorul de servicii turistice (gazdă) pe website.
În aceste condiții, toplist.ro (furnizorul) își rezervă dreptul de verifica și de a șterge anunțurile (ofertele de cazare) care nu afișează date reale în conținutul lor.

Art. 8. Drepturile și obligațiile Furnizorului de servicii turistice (gazdă)

8.1. Furnizorul de servicii turistice (gazda) are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile toplist.ro, atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

8.2. Furnizorul de servicii turistice (gazda) își asumă răspunderea pentru conținutul anunțului (ofertei de cazare) publicată și/sau promovată pe toplist.ro și declară că acesta corespunde cu starea reală de fapt și de drept a serviciilor de cazare ce fac obiectul anunțului (ofertei de cazare) și că nu încalcă drepturile unor terțe persoane.

8.3. Furnizorul de servicii turistice (gazda) declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate asupra unității de cazare, sau a fost împuternicit prin forme legale în sensul acesta.

8.4 Furnizorul de servicii turistice (gazda) declară că este în posesia drepturilor de autor în privința conținutului publicat în anunț (oferta de cazare), inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către toplist.ro (furnizor), pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare, rețele de social media și Internet.

8.5. Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile, utilizatorul și sau Furnizorul de servicii turistice (gazda) încheie un Acord cu toplist.ro (furnizorul).

8.6. Toate informațiile din anunț (oferta de cazare) afișată pe website sunt furnizate exclusiv de către Furnizorul de servicii turistice (gazda), prin intermediul formularului “Adaugă proprietate”, disponibil pe website.

8.7. Furnizorul de servicii turistice (gazda) este de acord ca toate datele furnizate către toplist.ro (furnizorul) și care țin de descrierea unității turistice, inclusiv poze și oferte de preț, să fie publice pe toplist.ro, pe viitoarele aplicații toplist.ro și pe site-urile sau aplicațiile partenerilor. De asemenea, Furnizorul de servicii turistice (gazda), își exprimă acordul cu privire la promovarea informațiilor și imaginilor furnizate pe toate canalele de comunicare administrate de Toplist (Facebook, Instagram, Youtube. etc).

8.8. Furnizorul de servicii turistice (gazda) este de acord ca toplist.ro (furnizorul) să stocheze adresa de email, numele, adresa, CUI/CNP, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului având ca interes legitim realizarea serviciilor de facturare, acestea fiind folosite conform politicii de confidențialitate.

8.9. Furnizorul de servicii turistice (gazda) își asumă că are toate drepturile legale de a promova unitatea de cazare pe website și că este singurul răspunzător pentru informațiile afișate pe toplist.ro, de eventualele incălcări ale legilor care reglementează activitatea de turism, drepturile de autor ale unui terț, concurență neloială sau publicitate falsă; 8.10. Furnizorul de servicii turistice (gazda) se obligă să introducă pe site date reale, în caz contrar, toplist.ro (furnizorul) va interveni pentru corectarea informațiilor și va dispune sancțiuni la afișarea/listarea anunțului (unității de cazare) pe website, dar și interdicții/limitări ale contului, suspendarea contului de administrare sau delistarea de pe website a anunțului (unității de cazare), fără despăgubiri, de niciun fel, pentru aceste perioade.

Art. 9. Drepturile și obligațiile Utilizatorilor (consumatorilor)

9.1. Utilizatorii au posibilitatea de a se alătura comunității Toplist (denumită în continuare “Comunitate”) și să devină membri ai acesteia prin crearea unui cont în spațiul destinat membrilor. Membrii comunității pot salva oferte și pot interacționa cu Furnizorul de servicii turistice (gazda) în mod activ. Utilizatorii neînregistrați au acces la conținutul Toplist în mod gratuit.

9.2.Prin crearea unui cont, Utilizatorii au posibilitatea de a salva și administra căutările efectuate pe platformă. Pentru crearea unui cont, Utilizatorii trebuie să furnizeze informații cu caracter personal. Cu excepția numelui Utilizatorului, nicio altă informație cu caracter personal nu va fi vizibilă altor persoane care accesează platforma. Pentru mai multe informații privind gestionarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să verificați pagina Politica de confidențialitate.

9.3. Unui Utilizator îi poate fi atribuit un singur cont. Utilizatorul este responsabil pentru furnizarea datelor personale necesare creării contului în mod complet și corect.

9.4. Utilizatorul este responsabil de confidențialitatea informațiilor aferente contului personal, în special a parolei. Acesta este, de asemenea, responsabil de utilizarea contului în ceea ce privește interacțiunea cu Toplist, cât și cu Furnizorul de servicii turistice (gazda). În plus, Utilizatorul nu trebuie să divulge informațiile confidențiale către părți terțe.

9.5. În cazul utilizării neautorizate a serviciilor Toplist prin folosirea unui nume și a unei parole greșite, Utilizatorul trebuie să informeze Furnizorul de îndată.

9.6. Dacă nu este indicat altfel, serviciul nostru este gratuit pentru Utilizatori (consumatori, cărora nu le vă vom percepe taxe pentru serviciile oferite. Veți plăti Furnizorului de servicii turistice suma corespunzătoare, așa cum este indicat în rezervarea de călătorie.

Art. 10. Politica de confidențialitate

10.1. Natura serviciilor furnizate prin intermediul platformei toplist.ro impune obținerea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal puse la dispoziție de Furnizorul de servicii turistice (gazda) și Utilizator.

10.2.  DOTCOM IT PRO SRL, cu sediul social în Bucuresti, Str. Dr. Opalului 1-43, Sector 1, în calitate de operator de date cu caracter personal, răspunde de protecția și securitatea informațiilor furnizate, potrivit rigorilor RDPG și Politicii de confidențialitate, disponibilă în variantă extinsă la adresa https://blog.toplist.ro/politica-confidentialitate/. 10.3. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu una sau toate condițiile stipulate în Termenii și Condițiile Generale de utilizare ale site-ului sau cu Politica de Confidențialitate și/sau Politica de Cookie-uri, nu poate folosi site-ul și softul aferent, și este recomandată încetarea utilizării acestui site.

Art.11. Legea aplicabilă, jurisdicția și soluționarea litigiilor

11.1. Acești „Termeni și condiții” și furnizarea serviciilor noastre vor fi guvernate și interpretate potrivit legislației române.

11.2. Orice litigiu decurgând din utilizarea platformei toplist.ro, din interpretarea prezentei secțiuni sau a celei privind Politica de confidențialitate, ori din furnizarea serviciilor de publicare și/sau promovare pe website de anunțuri sunt supuse jurisdicției instanțelor din București, România.

Data ultimei modificări: 15 iunie 2021

Număr Registrul General: 2693 din 12.02.2021